Quality Control - Aoxue Group
about_banner

ควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ

1.Software ส่งตรงจากนิวทาวน์, มีการรับประกันการเปิดใช้งาน 100%

2.Newtown จะให้การสนับสนุนลูกค้าในการเปิดใช้งาน GUIDENCE ทางเทคนิค

3.Customers มีสิทธิในการคืนเงินหากสินค้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเหตุผลใด ๆ กับระยะเวลาที่ จำกัด หนึ่งสัปดาห์

4. ข้อมูล PID ถ้าจำเป็นใด ๆ จะถูกส่งไปที่กรมทางเทคนิคของนิวทาวน์